Krótka historia naszej poradni

Poradnia nasza powstała 1 stycznia 1965 roku. Początkowo nosiła nazwę: Poradnia Wychowawczo- Zawodowa w Kwidzynie i mieściła się w budynku przy u. Grunwaldzkiej 4. Kierownikiem poradni była mgr Wanda Bojarska – doświadczony pedagog. W tym czasie w poradni pracował również psycholog, pedagog i sekretarka. Warunki socjalne i materialne bardzo utrudniały pracę, co nie przeszkodziło w dalszym rozwoju placówki.

1965 - 1968 ul. Grunwaldzka 4
W 1968 roku poradnia została przeniesiona do budynku przy Placu Plebiscytowym 4.

1968 - 1984 ul. Plac Zwycięstwa 4 o

          Poradnia przeżywa rozwój i zwiększa zakres działania. W 1969 roku rozpoczęły się zajęcia logopedyczne. W roku 1970 do pracy dołączyło dwóch psychologów oraz lekarz psychiatra. W tym samym roku na kierownika poradni powołany został mgr Leon Żywicki.
Podczas następnych kilku lat widoczna była niewielka rotacja zatrudnianych pracowników.
Z dniem 1 października 1981 roku etat dyrektora poradni objął mgr Ryszard Rutkowski, a od stycznia 1982 roku dyrektorem została mgr Leokadia Kulesza.
W roku 1984 roku siedziba poradni została przeniesiona do budynku przy ul. Dzierżyńskiego 17.

                                       1984 - 2002 ul. Grudziądzka 17

       Od roku 1993 poradnia zmienia nazwę na: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kwidzynie.
W 1999 roku dyrektorem poradni została mgr Ewa Śmiejkowska, która stanowisko to piastuje do dnia dzisiejszego.
W październiku 2002 roku kolejna przeprowadzka, tym razem do budynku przy ul. Grudziądzkiej 8, w którym poradnia mieści się do chwili obecnej.

                                     2002 - ul. Grudziądzka 8o

Ważnym wydarzeniem w historii kwidzyńskiej poradni jest ustanowienie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prabutach jej filią.

Krótka historia – filia Prabuty
logo_prabuty

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Prabutach, zwana wówczas Poradnią Wychowawczo-Zawodową, powstała we wrześniu 1978 roku. Swoim działaniem obejmowała trzy gminy- Prabuty, Susz i Kisielice. Dyrektorem placówki, od początku jej istnienia, była mgr Agnieszka Kabzińska. Poradnia mieściła się wówczas w budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza. W październiku 1978 roku pracę na pół etatu podjął psycholog oraz referent administracyjny. W ciągu następnych lat kadra poradni zmieniała się. Dwukrotnie placówka zmieniała także swoją siedzibę. Od 1987 roku do dnia dzisiejszego, poradnia mieści się w budynku przy ul. Reymonta. W październiku 2002 roku na emeryturę odchodzi pani Kabzińska, której obowiązki przejęła mgr Krystyna Rygała. Z dniem 1 marca 2003 roku poradnia przekształcona zostaje w filię poradni kwidzyńskiej.

 Filia Prabuty