Prowadzę trapię indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży doświadczających różnorodnych lęków, zaburzeń nastrojów czy też trudności w rozwoju społeczno– emocjonalnym.

W swojej pracy opieram się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, ale także na wykorzystuję elementy bajkoterapii, artterpii, wizualizacji, itp. dostosowując je do problemu i specyficznych cech dziecka.

Prowadzę także konsultacje dla rodziców i opiekunów dotyczące różnorodnych trudności wychowawczych, emocjonalnych i edukacyjnych swoich dzieci.