Od października 2022 r. odbywać się będą zajęcia W
GRUPIE PROFILAKTYCZNO – TERAPEUTYCZNEJ Z ELEMENTAMI EDUKACYJNO – ROZOWJOWYMI DLA MŁODZIEŻY KLAS VIII, I PONADPODSTAWOWYCH
PODCZAS ZAJĘĆ MŁODZIEŻ KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH, POKONYWANIA WŁASNYCH SŁABOŚCI I LĘKÓW. WSPÓLNIE UCZYMY SIĘ JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM, POKONYWAĆ TRUDNOŚCI, WSPIERAMY SIĘ NAWZAJEM.


„W poszukiwaniu straconego czasu”.

Grupę prowadzi psycholog Joanna Piątkowska i pedagog Barbara Drożdż