GRUPA TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Mogę więcej – wygrywanie to działanie!
Rok szkolny: 2022/2023

DLA KOGO?
Dla uczniów (kl. III oraz IV szkół
podstawowych) posiadających opinię
z PPP w zakresie ryzyka dysleksji
bądź dysleksji rozwojowej


METODY PRACY
Indywidualna i grupowa – warsztaty
aktywizujące uczestników

CEL
Celem warsztatów jest wsparcie dzieci w usprawnianiu funkcji słuchowych, wzrokowych, manualnych przydatnych do nauki czytania i pisania. Warsztaty mają również pomóc dzieciom w dostrzeganiu mocnych stron oraz rozwijaniu kompetencji
miękkich tj. m.in. uczenie się, poszukiwanie rozwiązań, komunikowanie się, współpraca, ocena własnych prac oraz zwiększenie motywacji do nauki. Elementy orientacji zawodowej włączone do programu umożliwią uczestnikom dostrzeganie
związków pomiędzy tym, czego się uczą a swoją dalszą edukacją i karierą zawodową.

GDZIE?
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8,
82-500 Kwidzyn
KIEDY?
Październik 2022 – maj 2023
Każdy wtorek w godzinach 15.00 – 16.30
KTO PROWADZI?
Ewa Kwiatkowska – terapeuta pedagogiczny
Jolanta Bryłka – doradca zawodowy