Oferta dla szkół ponadpodstawowych na działania z zakresu doradztwa zawodowego świadczone przez doradców zawodowych Powiatowego Ośrodka Kariery działającego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

Oferta dla LO TECH. BS 1