Terapia pedagogiczna

Dla kogo?

  • terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży, w szczególności posiadających opinię poradni w zakresie ryzyka dysleksji/ dysleksji rozwojowej/trudności edukacyjnych Miejsce:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kwidzynie

Cele:

  • wzmocnienie poczucia własnej wartości;
  • motywowanie do podejmowania działań na różnym poziomie trudności;
  • usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych w sferze: słuchowo- językowej, wzrokowej, ruchowej, koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała;
  • doskonalenie umiejętności szkolnych (tworzenie różnych wypowiedzi, czytanie, pisanie, liczenie)

Forma i częstotliwość: 

Indywidualna i grupowa (raz w tygodniu)

Prowadząca: 

Ewa Kwiatkowska