Terapia pedagogiczna

Prowadząca: Jolanta Jarmułowicz

Częstotliwość zajęć : raz w tygodniu

Czas trwania: 60 minut

Uczestnicy: dzieci przedszkolne oraz dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu

 

Zajęcia  dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – m.in. mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią:

  • terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania (dysleksja właściwa)
  • terapia dzieci mających trudności z poprawnością ortograficzną oraz grafizmem pisma  (dysortografia, dysgrafia)
  • terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
  • przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw „dobrego startu” – wspomaganie rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi
  • terapia ręki dla dzieci o niskim poziomie sprawności manualnej
  •  dla rodziców – porady, konsultacje.