Terapia pedagogiczna rok szkolny 2022/2023


Prowadząca: Jolanta Jarmułowicz, pedagog, terapeuta pedagogiczny
Czas trwania: 60 minut, raz w tygodniu
Uczestnicy: dzieci przedszkolne oraz dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu z klas I-III szkoły podstawowej


Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – m.in. mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią:
– terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania (dysleksja właściwa)
– terapia dzieci mających trudności z poprawnością ortograficzną oraz grafizmem pisma (dysortografia, dysgrafia)
– terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
– przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw „dobrego startu” – wspomaganie rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi
– terapia ręki dla dzieci o niskim poziomie sprawności manualnej
– dla rodziców – porady, konsultacje.