Terapia psychologiczna – psycholog Wojciech Wnuk

Pracuję głównie z dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą. Zajmuję się terapią psychologiczną osób, które doświadczają
m.in. zaburzeń nastroju (w tym depresji), zaburzeń lękowych (w tym fobii), niskiej samooceny, trudności w relacjach społecznych,
przewlekłego stresu oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz zespołem Downa.
W codziennej pracy staram się wspierać swoich podopiecznych w uzyskaniu poprawy funkcjonowania, korzystaniu z osobistego potencjału i czerpaniu satysfakcji z życia.