Terapia psychologiczna – psycholog Wojciech Wnuk

 Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą. Zajmuję się terapią psychologiczną osób, które doświadczają m.in. zaburzeń nastroju (w tym depresji), zaburzeń lękowych, problemów z koncentracją, niskiej samooceny, trudności w relacjach interpersonalnych, przewlekłego stresu oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

W swojej pracy kieruję się podejściem integracyjnym, które opiera się na łączeniu teorii i technik różnych nurtów psychoterapii. Pozwala to na bardzo indywidualne podejście do problemu klienta.