Terapia psychologiczna

Joanna Piątkowska–psycholog, seksuolog

 Zajmuję się terapią indywidualną dla dzieci i młodzieży w wieku Prowadzę również sesje rodzinne oraz konsultacje dotyczące zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu psychoseksualnym dzieci  i młodzieży.

Terapia psychologiczna prowadzona przeze mnie dotyczy trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, depresji, samookaleczenia, zaburzeń odżywiania, problemów związanych   z okresem dojrzewania lub przeżytymi wydarzeniami traumatycznymi.