Terapia psychologiczna –psycholog, seksuolog Joanna Piątkowska


Zajmuję się terapią indywidualną młodzieży szkolnej. Prowadzę również sesje rodzinne oraz konsultacje dotyczące zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu psychoseksualnym dzieci i młodzieży.
Terapia psychologiczna prowadzona przeze mnie dotyczy trudności adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, depresji, samookaleczenia, zaburzeń odżywiania, problemów związanych z okresem dojrzewania lub przeżytymi wydarzeniami traumatycznymi.