Terapia psychologiczna – psycholog Agnieszka Maślanka

Prowadzę terapię indywidualną głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z problemami w relacjach społecznych, trudnościami emocjonalnymi, nieśmiałych, lękowych, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami, a także z nadpobudliwością psychoruchową.

Udzielam porad i konsultacji dla nauczycieli, rodziców dzieci w wieku od urodzenia do okresu młodzieńczego.