Beata Kupś – sekretarka

  • prowadzi sekretariat poradni,
  • współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.

Mariola Bogusz

  • dba o porządek i estetykę poradni.