Jolanta Bryłka – doradca zawodowy

 • diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów,
 • prowadzi spotkania i zajęcia warsztatowe z uczniami oraz ich rodzicami dotyczące wyboru dalszego kształcenia,
 • prowadzi spotkania uczniów z pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, z nauczycielami nauki zawodu szkół branżowych oraz z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami klas VIII szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego z problemami zdrowotnymi, w zakresie udzielania pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (diagnoza, opinie wspierające),
 • prowadzi sieć doradców zawodowych w ramach Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy naszej poradni.

Sylwia Więckowska- doradca zawodowy, pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi spotkania i zajęcia warsztatowe z uczniami oraz ich rodzicami dotyczące wyboru dalszego kształcenia,
 • prowadzi spotkania uczniów z pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, z nauczycielami nauki zawodu na terenie szkół branżowych oraz z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami klas VIII szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego z problemami zdrowotnymi, w zakresie udzielania pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (diagnoza, opinie wspierające),
 • prowadzi cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi i pedagogami szkół,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Emotki” dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niskimi kompetencjami społecznymi.