Krystyna Rygała – pedagog

  • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
  • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową,
  • opracowuje materiały dla rodziców ze wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu- z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.