Michalina Beeg – psycholog

  • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
  • prowadzi terapię indywidualną,
  • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

Wojciech Wnuk – psycholog

  • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
  • prowadzi terapię indywidualną i grupową,
  • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

Anna Grzonkowska – psycholog

  • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
  • prowadzi grupowe zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych oraz nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi,
  • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, z trudnościami w koncentracji uwagi, zaburzeniami zachowania,
  • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.