Dorota Teska- Kisieliczyn – kierownik filii poradni w Prabutach, pedagog

  • koordynuje pracę poradni w filii w Prabutach,
  • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
  • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową i dyskalkulią,
  • opracowuje materiały dla rodziców ze wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu- z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
  • prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.