Iwona Halik - sekretarka

  • prowadzi sekretariat poradni,
  •  współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.

Elżbieta Soldat – samodzielny referent administracyjny

  • prowadzi sekretariat poradni,
  • współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.

Bogumiła Pawłowska

  • dba o porządek i estetykę poradni.