Aldona Czyżewska – logopeda

  • diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy,
  • realizuje program dla dzieci z niedosłuchem „Słucham-rozumiem-mówię”,
  • prowadzi sieć logopedów,
  • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.