Barbara Drożdż – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce, trudności wychowawcze oraz predyspozycje zawodowe,
 • prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • prowadzi konsultacje, interwencje kryzysowe szczególnie z zakresu uzależnień,
 • prowadzi terapię pedagogiczną w zakresie motywowania do zmiany i podjęcia leczenia uzależnień oraz terapię uzależnień,
 • realizuje program profilaktyczny dla młodzieży „W poszukiwaniu straconego czasu”, trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, programy dla nauczycieli doskonalące umiejętności wychowawcze,
 • prowadzi „Szkołę dla Rodziców”,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych.

Magdalena Gulgowska- pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce, trudności wychowawcze,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów mających problemy w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową,
 • prowadzi sieć pedagogów szkolnych i specjalistów szkolnych,
 • prowadzi prelekcje i spotkania dla rodziców ukierunkowujące pracę z dzieckiem,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Jolanta Jarmułowicz – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce pisania i czytania,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Koniki polne” dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi (nieśmiałość, wycofanie w kontaktach społecznych),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Ewa Kwiatkowska- pedagog

 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów mających problemy w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców.

Sylwia Więckowska- doradca zawodowy, pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi spotkania i zajęcia warsztatowe z uczniami oraz ich rodzicami dotyczące wyboru dalszego kształcenia,
 • prowadzi spotkania uczniów z pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, z nauczycielami nauki zawodu na terenie szkół branżowych oraz z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami klas VIII szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego z problemami zdrowotnymi, w zakresie udzielania pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (diagnoza, opinie wspierające),
 • prowadzi cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi i pedagogami szkół,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Emotki” dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niskimi kompetencjami społecznymi.