Michalina Beeg – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię indywidualną,
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

Wojciech Wnuk – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową,
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

Janina Dutko – psycholog

 • diagnozuje specyficzne trudności w nauce oraz dzieci zdolne,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną,
 • prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii poznawczej,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Emotki” dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niskimi kompetencjami społecznymi,
 • prowadzi terapię indywidualną metodą Instrumental Enrichment – mającą na celu zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawę funkcjonowania poznawczego,
 • prowadzi spotkania i zajęcia w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych w Kwidzynie,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.  

Anna Grzonkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi grupowe zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych oraz nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, z trudnościami w koncentracji uwagi, zaburzeniami zachowania,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Agnieszka Maślanka – psycholog

 • zajmuje się wieloaspektową problematyką dzieci od urodzenia do 3 roku życia i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • diagnozuje dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zakłóceniami mowy, zaburzeniami funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, całościowych zaburzeń rozwojowych w tym Autyzmu i Zespołu Aspergera,
 • diagnozuje ogólne trudności w nauce oraz przyczyny trudności w nauce czytania i pisania,
 • prowadzi indywidualna terapię psychologiczną,
 • prowadzi spotkania edukacyjne dla dzieci z Zespołem Aspergera,
 • prowadzi zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla rodziców i nauczycieli,
 • realizuje program wspomagający działalność wychowawczą szkół i placówek „Redukcja zachowań niepożądanych”,
 • prowadzi zajęcia w ramach programów autorskich.

Anna Netkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową w oparciu o metody poznawczo-behawioralne,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Koniki polne” dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi (nieśmiałość, wycofanie w kontaktach społecznych),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Joanna Piątkowska – psycholog, seksuolog

 • diagnozuje trudności w nauce i problemy osobiste młodzieży,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną,
 • realizuje program profilaktyczny dla młodzieży „W poszukiwaniu straconego czasu”,
 • prowadzi „Szkołę dla rodziców”,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi spotkania i zajęcia w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych w Kwidzynie,
 • udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa),
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

Elwira Żoczek – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • diagnozuje zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, zaburzeniami powstałymi w wyniku przemocy, traumy, wykorzystywania seksualnego, problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami osobowości, kryzysami rozwojowymi,
 • prowadzi grupę profilaktyczno-rozwojową „Ku słońcu” dla młodzieży od 15 roku życia,
 • udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.