Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – dyrektor, pedagog

        koordynuje pracę poradni w Kwidzynie i filii w Prabutach,

        diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,

        prowadzi spotkania szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców,

        prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych,

        prowadzi spotkania warsztatowe i szkoleniowe dla młodzieży i dzieci

        prowadzi konsultacje dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży

        prowadzi Powiatowy Ośrodek Kariery,

        prowadzi Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,