Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – dyrektor, pedagog

  • koordynuje pracę poradni w Kwidzynie i filii w Prabutach,
  • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
  • prowadzi spotkania szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców,
  • prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych,
  • prowadzi spotkania warsztatowe i szkoleniowe dla młodzieży i dzieci,
  • prowadzi konsultacje dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży,
  • prowadzi Powiatowy Ośrodek Kariery,
  • prowadzi Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,
  • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”