DLA KOGO? 

Dla dzieci w wieku 11 – 14 lat, uczniów klas V, VI i VII szkoły podstawowej, przejawiających: trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nieśmiałość i wycofanie, lękliwość w sytuacjach społecznych oraz nadpobudliwość emocjonalną.

PO CO?

Warsztaty mają pomóc dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, wzmocnić wiarę ze własne możliwości jak również poczucie własnej wartości oraz rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne.

KIEDY?
Zajęcia z dziećmi będą odbywały się w każdy poniedziałek (od 10 października 2022 r. do 29 maja 2023 r.) w godzinach od 16:00 do 17:30.
Konsultacje indywidualne dla rodziców i uczestników zajęć w każdy poniedziałek od 17:30 do 18:00. Pierwsze spotkanie organizacyjne (tylko dla rodziców) odbędzie się 03 października 2022 roku o godz.16:00.

METODY PRACY

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi.

 

PROWADZĄCY

Janina Dutko – psycholog
Sylwia Więckowska – pedagog

Emotki Uczą się rozpoznawać i nazywać emocje

Podsumowanie I Semestru Grupy „Emotki”

Walentynki”

Emotki poznają siebie

Andrzejki