DLA KOGO? 

Dla dzieci w wieku 11 – 14 lat, uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej, przejawiających: trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nieśmiałość i wycofanie, lękliwość w sytuacjach społecznych oraz nadpobudliwość emocjonalną.

PO CO?

Warsztaty mają pomóc dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, wzmocnić wiarę ze własne możliwości jak również poczucie własnej wartości oraz rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne.

KIEDY?
Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach 1500 – 1700. Zajęcia obejmują 20 spotkań, po 2 godziny zegarowe.

METODY PRACY

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi.

 

PROWADZĄCY

Janina Dutko – psycholog

Sylwia Więckowska – pedagog

Emotki Uczą się rozpoznawać i nazywać emocje

Podsumowanie I Semestru Grupy „Emotki”

Walentynki”

Emotki poznają siebie

Andrzejki