Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2020-2021

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych zostaną ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej do końca stycznia 2021 roku. Kryteria i zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-do-szkol-2021-2022