Ósmoklasisto, poniżej znajduje się link Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do  wartościowych materiałów, które powinny Ciebie zainteresować:https://cke.gov.pl/

Na stronie CKE w zakładce egzamin ósmoklasisty znajdziesz m.in.: informacje:

–  o egzaminie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

–  materiały dodatkowe a w nich m.in. zestaw zadań powtórkowychhttps://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

–  przykładowe arkusze egzaminacyjne: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

–  oraz wiele przydatnych informacji. 

Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019.