KALKULATOR PUNKTÓW

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować:

–  wyników egzaminu ósmoklasisty,

–  ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy*,

–  dodatkowych aktywnościach (np. wolontariaty).

* o tym, jakie przedmioty ze świadectwa (poza językiem polskim i matematyką) są punktowane w danej szkole, decyduje jej dyrektor.

Aby obliczyć orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wejdź na poniższy link:

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/