Informacje dotyczące uprawnień związanych z udziałem w olimpiadach przedmiotowych, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych znajdziesz na stronie:Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/