Podczas zajęć terapii pedagogicznej pomagam dzieciom, które mają trudności w czytaniu
i pisaniu.

Koncentruję się na rozwijaniu umiejętności:

> czytania w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści
> pisania w zakresie poprawności ortograficznej oraz sprawności grafomotorycznej


Stymuluję funkcje poznawcze:

> wzrokowo-przestrzenne: skupianie uwagi wzrokowej, spostrzeganie i pamięć wzrokową oraz  spostrzeganie przestrzeni

> słuchowo-językowe: skupianie uwagi słuchowej, spostrzeganie i pamięć słuchową dźwięków mowy

> motoryczne: sprawność manualną w zakresie koordynacji ruchów, pamięci i automatyzacji ruchów


Spotykam się z dzieckiem indywidualnie lub w małej grupie raz w tygodniu.

Zajęcia trwają 60 minut.

Uczestnikami zajęć są dzieci u których stwierdzono występowanie specyficznych trudności w nauce czytania lub pisania.

Magdalena Gulgowska – pedagog