*porady logopedy

 Zalecenia dotyczące mowy dziecka:

 Wykazanie cierpliwości w czasie rozmów z dzieckiem, zwłaszcza słuchanie jego wypowiedzi.

 1. Dostarczenie poprawnych wzorców wymowy/ dbałość o powolną i płynną wymowę w czasie omawiania obrazków, książek, wspólnej recytacji, opowiadania bajek/.
 2. Nie dopuszczanie do uświadamiania przez dziecko swoich trudności w mowie oraz zbyt szybkiego mówienia.
 3. Organizowanie czynności manualnych, zabaw rytmiczno-ruchowych w połączeniu z mową.
 4. Wykorzystywanie okresów poprawy mowy do ekspresji słownej.

II Zalecenia mające na celu przywrócenie wiary dziecka we własne siły.

 1. Wykorzystanie wszelkich sytuacji do podkreślania sukcesów dziecka i budzenia świadomości, że jakąś czynność wykonuje lepiej od innych.
 2. Stworzenie takich warunków, aby dziecko odczuwało potrzebę  rozmawiania wolno/ zwracanie się do dziecka wolno i cicho a nawet szeptem/, w celu sprowokowania do odpowiadania w podobny sposób. Zapewnienie spokojnej i życzliwej atmosfery.
 3. Kontrolowanie zabaw z dziećmi w celu uniknięcia konfliktów i spięć spowodowanych np. wyśmiewaniem się z jąkającego.
 4. Ograniczenie bodźców emocjonalnych: właściwy dobór programów telewizyjnych, zabaw i gier wymagających konkurencji, zmniejszenie do minimum poprawiania i karania dziecka, dążenie do utrzymania dobrych stosunków rodzinnych.

III. Zalecenia dotyczące zapewnienia dziecku stabilizacji jego życia emocjonalnego.

 1.  Oszczędzanie systemu nerwowego dziecka: izolowanie od spięć i konfliktów rodzinnych, dyskusji w obecności dziecka na temat jego wychowania i trudności komunikowania się dziecka.

IV. Zalecania mające na celu zapewnienie dziecku usystematyzowanego i zdrowego trybu życia w

celu wzmocnienia jego systemu nerwowego.

 1.  Ustalenie stałych godzin posiłków, zabaw i czasu snu (ok. 10godz.)
 2. Zapewnienie diety ubogiej w mięso, lekkiej i witaminowej.
 3. Umożliwienie wypoczynku na świeżym powietrzu.
 4. Unikanie przeciążenia codziennymi obowiązkami.
 5. Zapewnienie spokoju i uczucia zadowolenia.

 V.Ćwiczenia prowadzone w formie gier i zabaw.

 Ćwiczenia oddechowe w celu pogłębienia oddechu, rozruszania przepony, wydłużenia fazy oddechowej a także zapobiegania mówieniu na wdechu: zabawy z dmuchaniem; puszczanie baniek mydlanych, wprowadzenie w ruch lekkich przedmiotów. Zabawy naśladowcze: chłodzenie zupy, dmuchanie na zmarznięte ręce, naśladowanie: sapiącej lokomotywy /pach-pach-pach/, ruszanie pociągu powoli a potem szybciej /cza-cza-cza/na jednym wydechu, wybrzmiewanie samych głosek i spółgłosek/ syczenie węża, gęsi Ssss, brzęczenie trzmiela bzzzz, naśladowania krowy muu, ćwiczenie połączone z ruchem np. rąbanie drzewa, zrywanie owoców, koszenie trawy.

 1. Ćwiczenie języka i warg przed lustrem: wysuwanie języka, utrzymanie go w pozycji poziomej bez pomocy warg, kierowanie go powoli w lewą i prawą stronę, dłuższe utrzymanie w określonej pozycji, unoszenie go na górną wargę, za górne zęby i opuszczanie na dolną wargę, dolne zęby przy szeroko otwartych ustach , parskanie wargami artykułowanie samogłosek, właściwe otwieranie ust i prawidłowa wymowa w takiej kolejności: a,e,o,i,u,y.
 2. Ćwiczenia tempa mowy- mówienie szeptem, półgłosen dbając o poprawną wymowę w czasie opisywania ilustracji, opowiadania bajek itp. zabawy rytmiczne-ruchowe np. marsz z klaskaniem i śpiewem inscenizacje ruchowe do wierszy i piosenek.

VI.Zalecenia dotyczące wprowadzenia dziecka w środowisko.

 1. Uświadamianie środowiska o niepłynności mowy.
 2. Nawiązywanie kontaktów z kolegami.
 3. Utrzymywanie kontaktów z nauczycielem, opiekunem bez wiedzy dziecka.