Lista rankingowa w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii, chemii, kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu
„Zdolni z pomorza – powiat kwidzyński”

Lista rezerwowa w trybie rekrutacji standardowej uczniów w obszarze matematyki, fizyki, informatyki oraz w obszarze biologii, chemii i kompetencji społecznych
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”