PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA FILIA W PRABUTACH

ZAŁOŻENIA TERAPII:

  1. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
  2. Eliminowanie napięć emocjonalnych.
  3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.
  4. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  5. Praca nad poczuciem własnej wartości.
  6. Uświadamianie dzieciom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych.
  7. Wdrażanie do samodzielności.
  8. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
  9. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym.
  10. Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania oraz pogłębiania rozumienia czytanego tekstu.

PROWADZĄCA TERAPIĘ:

                                  PEDAGOG DOROTA TESKA-KISIELICZYN

 CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ – 1 RAZ W TYGODNIU,

CZAS TRWANIA TERAPII – 1 GODZINA.

MIEJSCE ZAJĘĆ – SZKOŁA PODSTAWOWA W PRABUTACH