Jolanta Jarmułowicz

Pedagog, terapeuta pedagogiczny

Prowadzę:

  • terapię pedagogiczną indywidualną i grupową z dziećmi z trudnościami w nauce, przede wszystkim w zakresie pisania i czytania,
  • zajęcia ukierunkowane na przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • Klub Ortograffiti – zajęcia ukierunkowane na pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się w oparciu o Metodę Ortograffiti.

Ponadto udzielam porad i konsultacji rodzicom w zakresie wspierania dzieci w przezwyciężaniu trudności szkolnych.