Terapia poznawcza dla dzieci i młodzieży
prowadzona
Metodą Profesora Reuvena Feuersteina – Instrumental Enrichment

Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.

Jest to seria sesji podczas których terapeuta – stosując techniki mediacyjne – tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju.

Metoda adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym:
-ADD,
-ADHD,
– dysleksją rozwojową
– dyskalkulią,
-obniżoną sprawnością intelektualną,
– uogólnionymi trudnościami w uczeniu,
– nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego, mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się.

Terapia Instrumental Enrichment I jest ofertą dla dzieci od 7 roku życia. To terapia stymulująca procesy poznawcze. Reguły myślenia, które ćwiczymy z dzieckiem w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te spotykane w życiu codziennym. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo  zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy, jak się uczyć.

Instrumental Enrichment opiera się na zasadzie mediowania. Czego dzieci mogą spodziewać się po terapii? Całego mnóstwa dociekliwych pytań i tyle czasu, ile potrzeba oraz terapeuty, pełniącego rolę „pogodnego idioty”. Nie mówi się dziecku, co ma zrobić, tylko cały czas zadaje pytania. Jeśli ma zadanie do wykonania, nie nakazujemy przeczytania polecenia. Mówimy: „Od czego, jak myślisz, powinieneś zacząć? A dlaczego od tego? Skąd wiesz?” Wciąż pytamy i nawet jeśli dziecko udziela dobrych odpowiedzi, pytamy o uzasadnienie.

Na zajęciach cieszymy się z każdego błędu… Tak, tak! Bo to na błędach najwięcej potrafimy się nauczyć i tym samym budujemy nową perspektywę radości z odkrywania nowych znaczeń, kompetencji.

Metoda pozwala pokazać dziecku, że myślenie jest fajne, że dobrze jest rozwiązywać problemy, że nauka to fantastyczna przygoda.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małej grupie, raz w tygodniu.

Prowadząca terapię:

psycholog Janina Dutko

Mediator Metody Instrumental Enrichment poziom I