Grupy terapii pedagogicznej dla dzieci z dysleksją lub ryzykiem dysleksji

Podczas zajęć:

  • usprawniamy funkcje (słuchowe, wzrokowe, manualne)przydatne do nauki czytania i pisania,
  • wykonujemy ćwiczenia w czytaniu i pisaniu,
  • utrwalamy zasady pisowni.

 Najwięcej przyjemności sprawiają dzieciom zabawy, które ćwiczą różne funkcje.

Wspólnie z dziećmi zastanawiamy się jak pracować  na zajęciach i w domu, by praca przynosiła efekty.

Przystępując do pracy z dzieckiem próbuję określić, co sprawia mu największą trudność w czytaniu i pisaniu, jakie ma atuty pomocne w ich pokonywaniu.

Korzystam z opinii poradni, informacji rodziców i nauczycieli.

Prowadząca: pedagog Magdalena Gulgowska