zdolni_z_pomorza

Lokalne Centrum Nauczania  Kreatywnego mieści się w  Poradni  Psychologiczno –Pedagogicznej w Kwidzynie przy ul.Grudziądzkiej 8

DSC_0478 o

Zajęcia odbywają się w I Liceum Ogólnokształcących  dawnym  Polskim Gimnazjum w Kwidzynie  przy ul. Konarskiego 12

 1lo

 

Projekt „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki„.  

zdolni
Od 1 września 2010 r. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje projekt „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, do celów promocyjnych projekt nosi nazwę „Zdolni z Pomorza”. 

Powiat kwidzyński jako jeden z dziesięciu powiatów województwa pomorskiego przystąpił do realizacji projektu w pierwszej edycji.

W czerwcu 2011r.  do I etapu projektu nominowano 153 uczniów klas I,II,III gimnazjów oraz I liceów ogólnokształcących i I,II techników z powiatu kwidzyńskiego(diagnoza w poradni). Wśród nich było 6 laureatów i finalistów wyznaczonych olimpiad i konkursów.

II etapu projektu – Test uzdolnień kierunkowych”- 24 rześnia 2011r . – pisało  87 uczniów. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów nie musieli uczestniczyć w teście uzdolnień kierunkowych, ponieważ zgodnie z założeniami projektu mają zagwarantowany udział w projekcie. Z tej grupy wyłoniono   40 osobową docelową grupę uzdolnionych matematyków, fizyków i informatyków ( 20 gimnazjalistów i 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Obraz4

Obraz1W bieżącym roku szkolnym do projektu w I etapie (czerwiec – wrzesień 2012r.) nominowano  79 uczniów uczniów   klas VI i I gimnazjów, którzy byli diagnozowani  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Obraz1 Do II etapu projektu przeszło 60 osób i pisało – Test uzdolnień kierunkowych15 września 2012r.

Obraz1Ostatecznie w bieżącym roku do projektu ,,Zdolni z Pomorza” dołączyło 20 osób i aktualnie uczestniczy 60 osób.

Obraz1W ramach projektu  Zdolni z Pomorza funkcjonuje etap  ,,Otwartych drzwi” dla wszystkich zainteresowanych uczniow spoza projektu, którzy mogą korzystać z portalu edukacyjnego (w ramach Ligi Zadaniowej), na którym zamieszczane będą zadania do wykonania. Zwycięzcy Ligi Zadaniowej są włączani do projektu.

Obraz1Potrzebami  uzdolnionych matematyków, fizyków i informatyków  zajmuje się Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które ma swą siedzibę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Grudziądzkiej 8, a  zajęcia  odbywają się  w I liceum Ogólnokształcącym  przy ul. Konarskiego 12 –  zgodnie z ustalonym planem ( każda grupa 1 raz w tygodniu).

Obraz1Projekt Zdolni z Pomorza dodatkowo wspierany jest przez władze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz przez władze Miasta Kwidzyna.

 

 W ramach projektu realizowane są: 

 • cotygodniowe zajęcia w grupach przedmiotowych: matematyka, fizyka, informatyka,

Obraz6

 • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych – Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej  ( kwiecień – czerwiec każdego roku ),

Obraz1

 • obozy naukowe dla wyróżniających się uczniów projektu ( lipiec – sierpień każdego roku),

Obraz5

 • indywidualna opieka mentorów (pracownicy naukowi gdańskich uczelni) dla uczniów wybitnych,

Obraz4

 • konkursy projektów,

Obraz6

 • liga zadaniowa,
 • wycieczki edukacyjne,

Obraz3

   Obraz2

 • portal edukacyjny z platformą e-learningową,
 • wsparcie psychologiczne – zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym planem oraz konsultacje psychologiczne dla młodzieży i rodziców,
 • wsparcie doradców zawodowych,
 • spotkania z uczniami, nauczycielami i przedstawicielami władz miasta.

Obraz1