Zajęcia dla dzieci z trudnościami z koncentracją uwagi, nadruchliwością,
z problemami w  rozpoznawaniu i kontrolowaniu własnych emocji.

Zajęcia dla uczniów klas I-III oraz dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach.

Zajęcia odbywają się  co tydzień w poniedziałki.

Prowadzące: psycholog: Magda Łucarz
psycholog: Anna Grzonkowska