Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 26/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, informuje o wyniku zakończonego procesu rekrutacji na rok szkolny 2018/19.
W załączeniu:
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do więcej niż jednej dziedziny proszeni są o wybór jednego przedmiotu i zgłoszenie wyboru do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie (nr tel. 695-434-713) do dnia 1.10.2018r. do godz.15.00.