Powiat kwidzyński jako jeden z dziesięciu powiatów województwa pomorskiego przystąpił do realizacji projektu „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w pierwszej edycji tzn. w czerwcu 2011roku.

Do chwili obecnej aktywnie i bez przerwy realizujemy projekt ,,Zdolni z Pomorza”  już poszerzony o wspieranie uczniów w zakresie biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Od dwóch lat realizujemy projekt pod nazwą ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Dnia 11 czerwca na terenie I LO w Kwidzynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Zdolni z Pomorza-powiat kwidzyński” w roku szkolnym 2017/18.

W  spotkaniu uczestniczyli:  pan Jerzy Godzik – Starosta Powiatu Kwidzyńskiego, pani Danuta Woronowicz – członek zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele projektu oraz zaproszeni dyrektorzy szkół, których uczniowie uczestniczyli w projekcie.

Spotkanie kończące drugi rok kolejnej edycji projektu nie zwalniało uczniów od  twórczej pracy.  Uczniowie zaprezentowali projekty, które realizowali podczas zajęć.

Spotkanie było chwilą, gdzie wszyscy dowiedzieli się o osiągnięciach uczniów.

Wielu z nich  ma już indeksy wyższych uczeni,  jest laureatami i finalistami różnych olimpiad i konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych.

Ważnym faktem było też ogłoszenie, że wielu uczniów zdobyło czołowe lokaty   w konkursach organizowanych  w ramach projektu ,,Zdolni z Pomorza” na szczeblu wojewódzkim t.j. w Konkursie Projektów i w Lidze Zadaniowej.

 

 

 

W Konkursie Projektów dnia 12.05.2018r. w Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdańsku z całego województwa prezentowanych było 60 projektów.  Nasi uczniowie (obszar biologia – szkoły ponadgimnazjalne) zaprezentowali projekt  ,,Głęboki oddech w Kwidzynie – czy to dobry pomysł?’’ i zdobyli wyróżnienie.

Ten projekt to bardzo dobry pomysł. Uczniowie badali zanieczyszczenie powietrza w naszym mieście i obalili krążący mit, ze zakład International Paper zanieczyszcza powietrze. Wyniki  badań wskazały, że  zanieczyszczone powietrze jest na osiedlach domków jednorodzinnych!!!

Nauczycielem prowadzącym  jest pani Alicji Tubaja. Uczniowie, którzy przygotowali i opracowali projekt to:

  • Szymon Kukliński – uczeń II LO w Kwidzynie, aktualnie absolwent
  • Małgorzata Duzinkiewicz – uczennica II LO w Kwidzynie, aktualnie absolwentka
  • Roksana Krzemińska – uczennica II LO w Kwidzynie, aktualnie absolwentka
  • Julian Uchacz – uczeń II LO w Kwidzynie
  • Kinga Łompieś – uczennica II LO w Kwidzynie
  • Zofia Telefus – uczennica II LO w Kwidzynie

 W konkursie  Ligi Zadaniowej wielu naszych uczniów zostało zwycięzcami:

  • Julian Uchacz – uczeń II LO w Kwidzynie został laureatem ( III miejsce) w kategorii biologia szkół ponadgimnazjalnych.
  • W tej samej kategorii Kinga Łompieś – uczennica II LO w Kwidzynie została finalistką.
  • Agnieszka Klimek- uczennica II LO w Kwidzynie została laureatem (II miejsce) w kategorii chemia szkół ponadgimnazjalnych.
  • Aleksander Sarzyniak – uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie został Laureatem w kategorii fizyka szkoły podstawowe i gimnazja.

Starosta Powiatu Kwidzyńskiego – pan Jerzy Godzik i członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego – pani Danuta Woronowicz  wręczyli  listy gratulacyjne i upominki dla zwycięzców.

Zwycięzcy Konkuru Projektów i  Ligi Zadaniowej uczestniczyli w uroczystej gali ,, Zdolnych z Pomorza” w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku  dnia 18.06.2018r. 

Tam zostały wręczone im nagrody przez Marszałka Województwa Pomorskiego – pana Mieczysława Struka.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w panelu dyskusyjnym uczestniczył absolwent projektu ,,Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński” , absolwent I LO w Kwidzynie – Grzegorz Orlicki, który był otoczony opieką mentora w okresie trwania projektu, a aktualnie jest studentem Politechniki Gdańskiej – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki .

Grzegorz wraz ze swoim mentorem – dr hab. inż. Grzegorzem Lentką, prof. nadzw. wymieniali doświadczenia i wspominali o czasach współpracy w ramach projektu. W panelu uczestniczyła również pani Joanna Poźniak – nauczyciel fizyki, z którą zajęcia miał Grzegorz.

 

  

 

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę Zdolnych z Pomorza do obejrzenia galerii: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1383/najzdolniejsi-na-olowiance