tablica

INDYWIDUALNA

ZAJĘCIA TERAPII DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE PISANIA, CZYTANIA, ORAZ OGÓLNYCH
W NAUCE

 PROWADZĄCA – PEDAGOG DOROTA TESKA-KISIELICZYN

Częstotliwość zajęć:           raz w tygodniu,

Czas trwania:                        60 minut.

MOIM CELEM JEST:

 

  1. POMOC W NABYWANIU BĄDŹ DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI PISANIA ORAZ CZYTANIA,
  2. POGŁĘBIANIE ROZUMIENIA CZYTANYCH TEKSTÓW,
  3. ROZWIJANIE KOMPETENCJI WERBALNYCH,
  4. USPRAWNIANIE FUNKCJI PERCEPCYJNO-MOTORYCZNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECI W SZKOLE,
  5. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH,
  6. MINIMALIZOWANIE UJEMNYCH SKUTKÓW NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH,
  7. PRZEKAZYWANIE WSKAZÓWEK RODZICOM DOTYCZĄCYCH POMOCY DZIECIOM W DOMU, KONTYNUOWANIA ĆWICZEŃ.
    terapia