Dojrzałość szkolna

Jak dbać o zdrowie psychiczne podczas epidemii

Kontakt dzieci z urządzeniami z ekranem

Logopeda radzi

Logopeda radzi- Rozwijanie słownictwa-słowa krótkie-słowa długie

Logopeda radzi-Słowa podobne- rozwijanie słownictwa

Mutyzm

Nudzie mówimy – NIE!

Jak zmotywować się do nauki on-line krótki poradnik dla rodziców

Rozwijanie słownictwa u dzieci

Rozwijanie mowy i sprawności słuchowej u dzieci 6-letnich

Postępowanie z dziećmi jąkającymi się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

O czym rodzice wiedzieć powinni

Zabawy słuchowe z dziećmi

Czytanie, jak mogę pomóc?

Projekt „Nikt inny”

Pierwsza przygoda

Epilepsja u dzieci

Naucz mnie ładnie mówić

Badanie w poradni– JAK SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ

FAS- Alkoholowy Zespół Płodowy

Jak pomóc dziecku , które po raz pierwszy idzie do przedszkola w zaadaptowaniu się do nowych warunków.

Czy jesteś gotów wspierać swoje dziecko w jego marzeniach zawodowych?

Oddech – cz 1

WPŁYW ODŻYWIANIA NA NAUKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

Jąkanie

KILKA SŁÓW O TERAPII POZNAWCZEJ INSTRUMENTAL ENRICHMENT

Opowiadanie terapeutyczne dla rodziców i młodzieży

Terapia pedagogiczna