Kadra – Filia Prabuty

Dorota Teska- Kisieliczyn – kierownik filii poradni  w Prabutach, pedagog

 • koordynuje pracę poradni w filii w Prabutach,
 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową i dyskalkulią,
 • opracowuje materiały dla rodziców ze wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu- z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Krystyna Rygała – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową,
 • opracowuje materiały dla rodziców ze wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu- z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Ewa Kwiatkowska – logopeda

 • diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy,
 • prowadzi badania wybiórcze na terenie placówek,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Magda Łucarz – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dzieci z trudnościami w zachowaniu oraz zaburzeniami zachowania ADHD,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi zajęcia grupowe ,,Żywe srebra” dla dzieci nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi nadruchliwością, z problemami w  rozpoznawaniu i kontrolowaniu własnych emocji.
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

  Anna Grzonkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi grupowe zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych oraz nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, z trudnościami w koncentracji uwagi, zaburzeniami zachowania,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Beata Kupś – sekretarka

 • prowadzi sekretariat poradni,
 • współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.

Mariola Bogusz

 • dba o porządek i estetykę poradni.