Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – dyrektor, pedagog

 • koordynuje pracę poradni w Kwidzynie i filii w Prabutach,
 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców,
 • prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych,
 • prowadzi spotkania warsztatowe i szkoleniowe dla młodzieży i dzieci,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi Powiatowy Ośrodek Kariery,
 • prowadzi Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”

Barbara Drożdż – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce, trudności wychowawcze oraz predyspozycje zawodowe,
 • prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • prowadzi konsultacje, interwencje kryzysowe szczególnie z zakresu uzależnień,
 • prowadzi terapię pedagogiczną w zakresie motywowania do zmiany i podjęcia leczenia uzależnień oraz terapię uzależnień,
 • realizuje program profilaktyczny dla młodzieży „W poszukiwaniu straconego czasu”, trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, programy dla nauczycieli doskonalące umiejętności wychowawcze,
 • prowadzi „Szkołę dla Rodziców”,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych.

Magdalena Gulgowska- pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce, trudności wychowawcze,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów mających problemy w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową,
 • prowadzi sieć pedagogów szkolnych i specjalistów szkolnych,
 • prowadzi prelekcje i spotkania dla rodziców ukierunkowujące pracę z dzieckiem,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Jolanta Jarmułowicz – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce pisania i czytania,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Koniki polne” dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi (nieśmiałość, wycofanie w kontaktach społecznych),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Ewa Kwiatkowska- pedagog

 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów mających problemy w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców.

Aldona Czyżewska – logopeda

 • diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy,
 • realizuje program dla dzieci z niedosłuchem „Słucham-rozumiem-mówię”,
 • prowadzi sieć logopedów,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Jolanta Bryłka – doradca zawodowy

 • diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów,
 • prowadzi spotkania i zajęcia warsztatowe z uczniami oraz ich rodzicami dotyczące wyboru dalszego kształcenia,
 • prowadzi spotkania uczniów z pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, z nauczycielami nauki zawodu szkół branżowych oraz z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami klas VIII szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego z problemami zdrowotnymi, w zakresie udzielania pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (diagnoza, opinie wspierające),
 • prowadzi sieć doradców zawodowych w ramach Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy naszej poradni.

Sylwia Więckowska- doradca zawodowy, pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi spotkania i zajęcia warsztatowe z uczniami oraz ich rodzicami dotyczące wyboru dalszego kształcenia,
 • prowadzi spotkania uczniów z pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, z nauczycielami nauki zawodu na terenie szkół branżowych oraz z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami klas VIII szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego z problemami zdrowotnymi, w zakresie udzielania pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (diagnoza, opinie wspierające),
 • prowadzi cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi i pedagogami szkół,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Emotki” dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niskimi kompetencjami społecznymi.

  Janina Dutko – psycholog

 • diagnozuje specyficzne trudności w nauce oraz dzieci zdolne,
 • diagnozuje dzieci z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną,
 • prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii poznawczej,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Emotki” dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niskimi kompetencjami społecznymi,
 • prowadzi terapię indywidualną metodą Instrumental Enrichment – mającą na celu zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawę funkcjonowania poznawczego,
 • prowadzi spotkania i zajęcia w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych w Kwidzynie,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

  Anna Grzonkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi grupowe zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych oraz nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, z trudnościami w koncentracji uwagi, zaburzeniami zachowania,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Magda Łucarz – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce, trudności wychowawcze oraz dzieci zdolne,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dzieci z trudnościami w zachowaniu oraz zaburzeniami zachowania ADHD,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • prowadzi spotkania i zajęcia w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych w Kwidzynie,
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

 Agnieszka Maślanka – psycholog

 • zajmuje się wieloaspektową problematyką dzieci od urodzenia do 3 roku życia i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • diagnozuje dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zakłóceniami mowy, zaburzeniami funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, całościowych zaburzeń rozwojowych w tym Autyzmu i Zespołu Aspergera,
 • diagnozuje ogólne trudności w nauce oraz przyczyny trudności w nauce czytania i pisania,
 • prowadzi indywidualna terapię psychologiczną,
 • prowadzi spotkania edukacyjne dla dzieci z Zespołem Aspergera,
 • prowadzi zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla rodziców i nauczycieli,
 • realizuje program wspomagający działalność wychowawczą szkół i placówek „Redukcja zachowań niepożądanych”,
 • prowadzi zajęcia w ramach programów autorskich.

Anna Netkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową w oparciu o metody poznawczo-behawioralne,
 • prowadzi zajęcia grupowe „Koniki polne” dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi (nieśmiałość, wycofanie w kontaktach społecznych),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

Joanna Piątkowska – psycholog, seksuolog

 • diagnozuje trudności w nauce i problemy osobiste młodzieży,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną,
 • realizuje program profilaktyczny dla młodzieży „W poszukiwaniu straconego czasu”,
 • prowadzi „Szkołę dla rodziców”,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi spotkania i zajęcia w szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych w Kwidzynie,
 • udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa),
 • realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat kwidzyński”.

  Elwira Żoczek – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • diagnozuje zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, zaburzeniami powstałymi w wyniku przemocy, traumy, wykorzystywania seksualnego, problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami osobowości, kryzysami rozwojowymi,
 • prowadzi grupę profilaktyczno-rozwojową „Ku słońcu” dla młodzieży od 15 roku życia,
 • udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa),
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Elżbieta Soldat – samodzielny referent administracyjny

 • prowadzi sekretariat poradni,
 • współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.

Bogumiła Pawłowska

 • dba o porządek i estetykę poradni.