herb_powiatu_kwidzynskiego
wąskie z adresem3

 

 

WSPÓLNIE DLA GIMNAZJALISTÓW

          25 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się spotkanie, organizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Ośrodek Kariery działający przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kwidzynie, na które zaproszono dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kwidzyna, Powiatu Kwidzyńskiego oraz przedstawicieli firm korporacyjnych z siedzibą w Kwidzynie.

          Głównym celem spotkania było ustalenie zasad wzajemnej współpracy w obszarze realizacji działań  z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

          Spotkanie otworzyła Pani Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kwidzynie oraz przywitała zaproszonych gości. Następnie głos zabrała Pani Jolanta Bryłka- doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Kariery, która omówiła zrealizowane (od września do 25 listopada br.) działania, koncentrując się przede wszystkim na pracy z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ich rodzicami.

          Prezentowane przez Panią Bryłkę treści były m.in. wstępem do dyskusji na temat podjęcia nowych form pracy z gimnazjalistami w kontekście przygotowania ich do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
/ zawodu oraz płynnego wejścia na lokalny rynek pracy po zakończeniu kształcenia. Takie działania podjęła w bieżącym roku szkolnym Firma LACROIX  Electronics, zapraszając do siebie gimnazjalistów m.in. na warsztaty oraz prezentując informacje o zawodach, w których uczniowie mogą podjąć kształcenie, po zakończeniu nauki w gimnazjum.

          Kolejnym punktem porządku spotkania był temat współpracy firm korporacyjnych
ze szkołami w roku szkolnym 2016/17.

 

Opracowała
Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK
w Kwidzynie