Oferta dla szkół podstawowych na działania z zakresu doradztwa zawodowego świadczone przez doradców zawodowych Powiatowego Ośrodka Kariery działającego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie

 

Oferta dla szkół podstawowych