logo_wersja2d

Kwidzyn, 24.10.2016

LISTA RANKINGOWA
w ramach rekrutacji standardowej uczniów
w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych
w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”
(PROJEKTY KWALIFIKACYJNE)

 Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”:

 I. Informuje, że, minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się do udziału w projekcie    „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” wynosi 10, a maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia za projekt kwalifikacyjny wynosi 15.

II. Podaje wyniki:

 A. Klasy I gimnazjum- w obszarze biologia i chemia:

1. Jan Gustaw Barganowski – 15 pkt

B. W dziedzinie biologii:

a) na etapie gimnazjum:

1. Duzinkiewicz Julia, klasa II – 14,8 pkt
2. Telefus Zofia,klasa III – 13 pkt
3. Formela Marta, klasa II – 11,8 pkt

b) na  etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Kinga Łompieś laureat (15 pkt)
2. Karina Sylwia Pietuszyńska, klasa III- laureat (15 pkt)
3. Szymon Kukliński, klasa II –laureat (15 pkt)
4. Małgorzata Duzinkiewicz, klasa II – 15 pkt
5. Roksana Krzemińska, klasa II- 12,2 pkt

C. W dziedzinie chemii:

a) na etapie gimnazjum:

1. Zuzanna Krosnowska, klasa II – 13,8 pkt
2. Szymon Wiśniewski, klasa II – 12,2 pkt

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Kamil Breska, klasa III – laureat (15pkt)
2. Krzysztof Białkowski, klasa II – 14,2 pkt
3. Agnieszka Klimek, klasa II – 14,2 pkt

D. W dziedzinie kompetencji społecznych:

a) na etapie gimnazjum:

1. Katarzyna Dreger, klasa II – 15 pkt
2. Kacper Wiśniewski, klasa I- 14,2 pkt
3. Oliwia Makos, klasa I – 13,8 pkt
4. Dominika Żmudowska, klasa I – 12,2 pkt
5. Mateusz Wójcik, klasa III– 11,2 pkt

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Mateusz Bieżuński, klasa II – laureat (15 pkt)
2. Marcelina Widz, klasa II – 15 pkt
3. Monika Ciepłuch, klasa III – 15 pkt
4. Paweł Ponczek, klasa II  – 15 pkt
5. Wojciech Budziak, klasa II – 13,2 pkt
6. Paweł Wysocki, klasa III – 11,8 pkt

                                                                                                                                                                                                               Przewodnicząca
Powiatowej komisji rekrutacyjnej
Ewa Wojtaś-Śmiejkowska