logo_wersja2d

Kwidzyn, 24.10.2016 r.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”
w ramach rekrutacji standardowej uczniów
w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych
(PROJEKTY KWALIFIKACYJNE)

Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” informuje, co następuje:

Do projektu ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych zakwalifikowali się uczniowie:

A. Klasy I gimnazjum- w obszarze biologia i chemia:
1. Jan Gustaw Barganowski, klasa I

B. W dziedzinie biologii:

a) na etapie gimnazjum:
1. Duzinkiewicz Julia, klasa II
2. Telefus Zofia, klasa III
3. Formela Marta, klasa II

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Kinga Łompieś, klasa I, laureat
2. Karina Sylwia Pietuszyńska, klasa III
3. Szymon Kukliński, klasa II
4. Małgorzata Duzinkiewicz, klasa II
5. Roksana Krzemińska, klasa II

C. W dziedzinie chemii:

a) na etapie gimnazjum:

1. Zuzanna Krosnowska, klasa II
2. Szymon Wiśniewski, klasa II

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Kamil Breska, klasa III – laureat
2. Krzysztof Białkowski, klasa II
3. Agnieszka Klimek, klasa II

D. W dziedzinie kompetencji społecznych:

a) na etapie gimnazjum:

1. Katarzyna Dreger, klasa II
2. Kacper Wiśniewski, klasa I
3. Oliwia Makos, klasa I
4. Dominika Żmudowska, klasa I
5. Mateusz Wójcik, klasa III

b) na etapie szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Mateusz Bieżuński, klasa II – laureat
2. Marcelina Widz, klasa II
3. Monika Ciepłuch, klasa III
4. Paweł Ponczek, klasa II
5. Wojciech Budziak, klasa II
6. Paweł Wysocki, klasa III

                                                                     Przewodnicząca

                                                                                          Powiatowej komisji rekrutacyjnej

                                                                           Ewa Wojtaś-Śmiejkowska