logo_wersja2dPowiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r.  w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” uprzejmie informuje, że lista  rankingowa, lista uczniów zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa w ramach rekrutacji standardowej uczniów
w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych zostaną   opublikowane w dniu 24. 10. 2016 r.

Przewodnicząca

Powiatowej komisji rekrutacyjnej

Ewa Wojtaś-Śmiejkowska