logope

Logopeda: Aldona Czyżewska

Odbiorcy: dzieci i młodzież z wadami wymowy

Czas trwania zajęć: 30- 45 minut

(w zależności od wieku i możliwości psychofizycznych dziecka)

*W spotkaniu uczestniczą rodzice lub opiekunowie dziecka (jeżeli jest taka możliwość).

W czasie spotkania rodzice/opiekunowie uzyskują wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

 

CELE  TERAPII

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 6. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą  oraz twórczej aktywności słownej.


Pogram indywidualnej terapii logopedycznej
logop3     
Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek.

 • Ćwiczenia oddechowe.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
 • Ćwiczenia emisyjno- głosowe.


Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.
logop4            
  Najpierw  usłysz potem powiedz!

Ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu i rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, różnicowania głosek, ćwiczenia słuchowej pamięci fonologicznej, słuchu fonemowego, pamięci słuchowej bezpośredniej

* Wywołanie głoski w izolacji.

*Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w sylabach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.

*Ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach.

*Automatyzacja poprawnej  wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.

*Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

 

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

*    Ćwiczenia  i zabawy z muzyką.

  • Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
  • Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych zdań, rymowanek, zagadek, opowiadań.
  • Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

   logop5

*Terapia małych dzieci –metody zabawowe, wielozmysłowe.

*Terapia dzieci starszych  i młodzieży, z wykorzystaniem materiału literowego

( czytanie, pisanie).