Zajmuję  się terapią indywidualną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Prowadzę konsultację dla młodzieży i rodziców.

Terapia psychologiczna jest dla dzieci, młodzieży, które przejawiają trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, zaburzeniami emocjonalnymi oraz ogólnorozwojowymi.

dzieci