Zajmuję się terapią indywidualną dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Terapia jest dla dzieci, które przejawiają trudności z koncentracją uwagi, nie skupiają się na wykonywanych zadaniach.

Prowadzę konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi oraz rozwojowymi.