Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie oferuje następujące formy terapii psychologicznej:

Indywidualna Terapia psychologiczna – psycholog, seksuolog Joanna Piątkowska

Indywidualna Terapia Poznawcza – Janina Dutko

Terapia psychologiczna – Anna Netkowska

Terapia psychologiczna – Agnieszka Maślanka