OFERTA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Doradztwo zawodowe – oferta poradni.

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie udzielają pomocy uczniom w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej, jak również rodzicom, szkolnym
specjalistom (głównie doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom) oraz nauczycielom w zakresie wspierania młodzieży w procesie planowania przyszłości zawodowej.

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (szczególnie klas VIII), prowadzone na terenie szkół:

 • „Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej” (2 godziny lekcyjne na oddział).
 • „Ósmoklasisto! Co po szkole podstawowej? O typach szkół i ścieżkach kształcenia”
  (2 godziny lekcyjne na oddział)
 • „Poznaję siebie w kontekście przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych”
  (2 godziny lekcyjne na oddział)
 • „Kim będę w przyszłości”?
  (2 godziny lekcyjne na oddział)
 •  ”Czynniki wyboru drogi edukacyjno-zawodowej” (2 godziny lekcyjne na oddział)
 • „Big Level – Program zajęć grupowych z doradztwa zawodowego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych”. Tematy: 1-2 Sam o sobie inni o mnie.
  3-4 Kręgi zawodów i ja. 5-6 Tu i tam uczą. 7-8 Serce, rozum i moja decyzja.
  Realizowany w ramach programu autorskiego p. Jolanty Bryłki – doradcy
  zawodowego (4 warsztaty po 2h lekcyjne każdy). PROWADZONE NA TERENIE PPP.
 • Inne tematy – zgodnie z zapotrzebowaniem grup, po wcześniejszym uzgodnieniu z doradcą zawodowym.
 • Targi Edukacyjne i Targi Pracy – stoisko PPP (możliwość skorzystania z indywidualnej porady, informacji zawodowej i edukacyjnej).

Warsztaty dla uczniów szkoły specjalnej, prowadzone na terenie szkoły:

 • „Wybór zawodu po podstawówce” (1 lub 2 godz. lekcyjne na oddział, zgodnie z zapotrzebowaniem)

Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych, prowadzone na terenie szkół:

 • „Niezbędne informacje o możliwościach dalszej edukacji, kryteriach przyjęć do szkół policealnych, wyższych uczelni” (1 lub 2 godz. lekcyjne)
 • „Twórcze rozwiązywanie problemów w kontekście kompetencji poszukiwanych przez pracodawców”. (1 lub 2 godz. lekcyjne)
 • „Aby zawód nie był zawodem” – projektowanie swojej przyszłości zawodowej, po zakończeniu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej (1 lub 2 godz. lekcyjne)
 • Inne tematy – zgodnie z zapotrzebowaniem grup, po wcześniejszym uzgodnieniu z doradcą zawodowym.
 • „PUP w Kwidzynie – niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego” (1 godzina lekcyjna). Warsztaty prowadzą doradcy zawodowi PUP w Kwidzynie. Doradca zawodowy PPP koordynuje realizację programu.
 • Konsultacje indywidualne na terenie szkół (wyłącznie po warsztatach)
  · Konsultacje indywidualne na terenie poradni – w ramach dyżurów doradców zawodowych:
  wtorek w godzinach od 15.00 – 17.00
  (p. Sylwia Więckowska)
  czwartek w godzinach od 15.00 – 18.00
  (p. Jolanta Bryłka).

OFERTA DLA RODZICÓW

 • Prelekcje dla rodziców uczniów kl. VIII szkół podstawowych dotyczące wyboru przez ich dzieci ścieżki kształcenia.
  Temat: „Świadomie wspieram moje dziecko w jego wyborach edukacyjno-zawodowych”.
 • Prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych oraz specjalistów ze szkół –w ramach spotkań otwartych na terenie poradni.
  Temat: „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – niezbędnik
  rodzica i nauczyciela”.
 • Konsultacje indywidualne na terenie poradni – w ramach dyżurów doradców zawodowych:

wtorek w godzinach od 15.00 – 17.00 (p. Sylwia Więckowska)
czwartek w godzinach od 15.00 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka)

*m.in. udzielanie informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, wskazówek, jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, jak wspierać w odkrywaniu zainteresowań,predyspozycji córki, syna. Szczególnie zalecane są konsultacje rodzicom dzieci chorym, niepełnosprawnym (możliwość uzyskania dla dziecka opinii wspierającej, która może
być przydatna w procesie rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej).

OFERTA DLA SPECJALISTÓW (szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, psychologów) NAUCZYCIELI

* Warsztaty, prelekcje, wykłady dla doradców zawodowych w ramach działania Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych.
(Tematyka z zakresu doradztwa zawodowego zgodna z zapotrzebowaniem nauczycieli doradców zawodowych, pedagogów, psychologów).
*Prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych oraz specjalistów ze szkół – w ramach spotkań otwartych na terenie poradni.
Temat: „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – niezbędnikrodzica i nauczyciela”.
· Konsultacje indywidualne na terenie poradni – w ramach dyżurów doradców zawodowych:

wtorek w godzinach od 15.00 – 17.00 (p. Sylwia Więckowska)
czwartek w godzinach od 15.00 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka).

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy