Z1Powiat kwidzyński jako jeden z dziesięciu powiatów województwa pomorskiego przystąpił do realizacji projektu „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w pierwszej edycji tzn. w czerwcu 2011roku.

 Od września 2011r. do  czerwca 2013r. 60 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu, o szczególnych uzdolnieniach z matematyki, fizyki i informatyki uczestniczyło w  projekcie realizowanym przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Do celów promocyjnych projekt nosi nazwę „Zdolni z Pomorza”. 

więcej

 

adminWiadomościPowiat kwidzyński jako jeden z dziesięciu powiatów województwa pomorskiego przystąpił do realizacji projektu 'Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki' w pierwszej edycji tzn. w czerwcu 2011roku.  Od września 2011r. do  czerwca 2013r. 60 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie